Vítr

Vítr je horizontální proudění v atmosféře vyvolané rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země. U větru určujeme jeho rychlost, směr a ochlazovací účinek. Rychlost a směr větru měříme pomocí anemometru.

Směr větru

Směr větru se udává dle směru, odkud vítr vane. Směr můžeme značit přesněji pomocí azimutu (0 až 360° - 0°-40° severovýchodí, 40°-90° východní, 90°-130° jihovýchodní, 130°-180° jižní, 180°-220° jihozápadní, 220°-270° západní, 270°-310° severozápadní, 310°-360° severní,), nebo v meteorologii pomocí světových stran. V České republice je nejčastější západní směr větrů.

Rychlost větru

Rychlost větru se udává v metrech za sekundu nebo kilometrech za hodinu (1 m/s = 3,6 km/h). Pro odhad síly větru slouží Beaufortova stupnice.


Beaufortova stupnice síly větru

Jak poznat podle pohybu vodní hladiny, stromů, kouře, pohybu prachu a jiných částic sílu větru.

BEZVĚTŘÍ - 0-0,2 m/s, pod 1 km/h, kouř stoupá svisle vzhůru

VÁNEK - 0,3-1,5 m/s, 1-5 km/h, směr větru je poznatelný. podle pohybu kouře, vítr však nepohybuje větrnou korouhví (směrovkou).

SLABÝ VÍTR - 1,6-3,3 m/s, 6-11 km/h, vítr je cítit ve tváři,listy stromů šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat.

MÍRNÝ VÍTR - 3,4-5,4 m/s, 12-19 km/h, listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr napíná praporky a slabě čeří hladinu stojaté vody.

DOSTI ČERSTVÝ VÍTR - 5,5-7,9 m/s, 20-28 km/h, vítr zdvíhá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi.

ČERSTVÝ VÍTR - 8,0-10,7 m/s, 29-38 km/h, listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny.

SILNÝ VÍTR - 10,8-13,8 m/s, 39-49 km/h, vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníků se stává nesnadné.

PRUDKÝ VÍTR - 13,9-17,1 m/s, 50-61 km/h, vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná.

BOUŘLIVÝ VÍTR - 17,2-20,7 m/s, 62-74 km/h, vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná.

VICHŘICE - 20,8-24,4 m/s, 75-88 km/h, vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střech).

SILNÁ VICHŘICE - 24,5-28,4 m/s, 89-102 km/h, vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací stromy, působí větší škody.

MOHUTNÁ VICHŘICE - 28,5-32,6 m/s, 103-117 km/h, vyskytuje se velmi zřídka, působí velké škody na domech, lesích.

ORKÁN - nad 32,7 m/s, nad 118 km/h, ničivé účinky.Pro vyšší rychlosti větru se používá Saffir-Simpsonova hurikánová stupnice:

1. slabý hurikán ----- 32.6 - 42.6 m/s
2. mírný ------------- 42.7 - 49.5 m/s
3. silný ------------- 49.6 - 58.5 m/s
4. velmi silný ------- 58.6 - 69.4 m/s
5. pustošivý --------- vyšší než 69.5 m/s


  • Zpět na úvod